مهندسی ، ساخت و نصب خطوط خنک کاری ، مدیا و هیدرولیک ماشین ریخته گری شماره ۵ فولاد مبارکه

مهندسی ، ساخت و نصب خطوط خنک کاری ، مدیا و هیدرولیک ماشین ریخته گری شماره ۵ فولاد مبارکه ، ، کارفرما : شرکت فنی و مهندسی فولاد مبارکه مبلغ قرارداد : ۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال حجم کار : ۹۵۰۰۰ اینچ قطر شروع قرارداد : ۱۳۹۹ شروع اجرا : ۱۳۹۹