مهندسی ، ساخت و نصب خطوط خنک کاری ، مدیا و هیدرولیک ماشین ریخته گری شماره ۵ فولاد مبارکه
،
،

کارفرما : شرکت فنی و مهندسی فولاد مبارکه

مبلغ قرارداد : ۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

حجم کار : ۹۵۰۰۰ اینچ قطر

شروع قرارداد : ۱۳۹۹

شروع اجرا : ۱۳۹۹